Lučke građevine

Novi obalni zid u sklopu uređenja „Trga palih boraca“ u Selcu

Geotehnički istražni radovi - Geotehnički elaborat za glavni projekt Investitor: Grad Crikvenica Godina: 2015

Ribarska luka - produženje postojećeg lukobrana u luci Krk

Geotehnički  istražni radovi i glavni geotehnički projekt Investitor: Županijska lučka uprava Krk Godina: 2015

Idejni projekt novog terminala za tekuće terete, luka Koper

Geotehnički idejni projekt Investitor: Luka Koper Godina: 2015

3. Maj brodogradilište, dizalica 160t

Geotehnički elaborat za glavni projekt - geotehničke analize nosivosti temeljenog tla  i povratne analize temeljem provedenih mjerenja za dizalicu nosivosti 160t Investitor: Brodogradilište 3. Maj Godina: 2014

Kontejnerski terminal Zagrebačka obala u Rijeci, Faza 1 i 1+2

Glavni geotehnički projekti, OpusGEO, Zagreb Investitor: Lučka uprava Rijeka Godina: 2014

Rekonstrukcija Orlandovog gata – istok, I faza

Glavni geotehnički projekt rekonstrukcije Orlandovog gata – istok, I faza Investitor: Lučka uprava Rijeka Godina: 2012

Rekonstrukcija obale Bršica – Raša

Geotehnički projekt rekonstrukcije obale Bršica – Raša Investitor: Lučka uprava Rijeka Godina: 2012

Marina Antenal (morski dio marine) – Novigrad

Geotehnički istražni radovi i elaborat za potrebe idejnog rješenja Investitor: Antenal d.o.o. Godina: 2012

Trajektni terminal Zadar

Izvedbeni projekt geotehničkih mjerenja i promatranja II faze Investitor: Lučka uprava Zadar Godina: 2012

Uređenje radne površine u brodogradilištu Viktor Lenac

Glavni geotehnički projekt Investitor: Brodogradilište Viktor Lenac d.d. Godina: 2011

Rekonstrukcija istočne obale – vez 3 u brodogradilištu Viktor Lenac

Glavni geotehnički projekt Investitor: Brodogradilište Viktor Lenac d.d. Godina: 2011

Kontejnerski terminal Zadar

Geotehnički istražni radovi, glavni geotehnički projekt Kontejnerski terminal Zadar Investitor: Lučka uprava Zadar Godina: 2011

Kontejnerski terminal Brajdica - II faza izgradnje

Izvedbeni geotehnički projekt za kontejnerski terminal Brajdica – II faza izgradnje – produženje obale (nova obala) + Projektantski geotehnički nadzor Investitor: Lučka uprava Rijeka Godina: 2010

Trajektni terminal Zadar

Izvedbeni projekt geotehničkih mjerenja i promatranja I faze, Trajektni terminal Zadar Investitor: Lučka uprava Zadar Godina: 2009

Putnička luka Dubrovnik

Glavni geotehnički projekt  – Obalna konstrukcija veza 16 izmjena projekta Investitor: Lučka uprava Dubrovnik Godina: 2009

Trajektni terminal Zadar

Glavni geotehnički projekt zemljanih radova i glavni geotehnički projekt sekundarnog lukobrana, Trajektni terminal Zadar Investitor: Lučka uprava Zadar Godina: 2008

Kontejnerski terminal Ploče - "I" faza

Kontejnerski terminal Ploče - obalne konstrukcije i skladišno – manipulativne površine  – „I“ faza, izvedbeni geotehnički projekti Investitor: Lučka uprava Ploče Godina: 2008

Kontejnerski terminal Brajdica - II faza izgradnje

Glavni geotehnički projekt za kontejnerski terminal Brajdica – II faza izgradnje – produženje obale (nova obala)   Investitor: Lučka uprava Rijeka Godina: 2008 Više o projektu

Trajektni terminal Zadar

Idejni geotehnički projekt zemljanih radova i sekundarnog lukobrana Investitor: Lučka uprava Zadar Godina: 2007

Trajektno pristanište Stinica

Geotehničke analize-trajektno pristanište Stinica Investitor: Lučka uprava Senj Godina: 2007

Pristanište Martvaška na otoku Lošinju

Geotehničke analize Investitor: Primorsko-goranska županija Godina: 2007