dr.sc. Bogdan Stanić dipl.ing.građ.

Direktor; Ovlašteni inženjer građevinarstva; Revident za geotehničke konstrukcije

Članstvo

Internacionalno društvo za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo (ISSMGE)
Inernacionalno društvo za mehaniku stijena(ISRM)
Društvo inženjera i tehničara Hrvatske (DITH)
Hrvatsko geotehničko društvo (HGD)
HKIG – Hrvatska komora inženjera građevinarstva
 

Kvalifikacija

1978. Diplomirani inženjer građevinarstva, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
1985. Magistar tehničkih znanosti iz područja građevinarstva, znanstvena disciplina "mehanika tla"
1988. Stručni ispit pri Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja RH
1993. Ovlašteni revident RH za kontrolu projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti klizišta
1998. Ovlašteni revident RH za kontrolu projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti nasutih građevina, temelja i stabilnosti klizišta
1999. Ovlašteni inženjer građevinarstva RH
2002. Doktor tehničkih znanosti iz područja građevinarstva, znanstvena disciplina Mehanika tla
2003. Ovlašteni revident RH za kontrolu projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti temeljnih konstrukcija, konstrukcija zaštite građevnih jama i podzemnih građevina, temeljnog i saniranog tla te nasutih građevina i odlagališta
 

Nastavno iskustvo

Asistent na Građevinskom fakultetu na predmetu "Mehanika tla i temeljenje"
 

Stručno iskustvo

1980.-1991. Viši samostalni istraživač - Građevinski institut-OOUR Fakultet građevinskih znanosti Zagreb - Zavod za geotehniku
1991.- 2000. Viši stručni suradnik - Institut građevinarstva Hrvatske (IGH) Zagreb - Zavod za geotehniku
2000.- 2007. Šef odjela za geotehničke konstrukcije - Institut građevinarstva Hrvatske (IGH) Zagreb - Zavod za geotehniku član ekspertnog tima IGH za područje geomehanike
2007. Direktor OpusGEO d.o.o.
 

Znanstveno iskustvo

1987. Voditelj znanstvene teme “Stabilnost geotehničkih objekata” (šifra projekta 2-11-098), Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske
1989. Koordinator selektivnog znanstvenoistraživačkog programa "Proučavanje i istraživanje klizišta- stabilizacija dreniranjem podzemne vode", Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske.