Nadzor

Produženja gata u luci Lopar - geodetski i geotehnički stručni nadzor nad izgradnjom

Projektantski geotehnički nadzor Investitor: Županijska lučka uprava Rab Godina: 2016. Više o projektu

Novi putnički terminal zračne luke zagreb, faza „B“ – Glavni projekt novog putničkog terminala zračne luke Zagreb

Projektantski geotehnički nadzor Investitor: Međunarodna zračna luka Zagreb d.d. Godina: 2014.

KB 2x20 KV TS Vranje 35 KV – TS Tunel Učka

Zaštita pokosa iskopa za izgradnju nadzornog okna u km 5+548,75 pruge L 215 Investitor: HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o.
Elektroistra Pula
Godina: 2012.

Kontejnerski terminal Brajdica - II faza izgradnje

Izvedbeni geotehnički projekt za kontejnerski terminal Brajdica – II faza izgradnje – produženje obale (nova obala) + Projektantski geotehnički nadzor Investitor: Lučka uprava Rijeka Godina: 2010.

Istarski Y, 2.A faza izgradnje

Projektantski geotehnički nadzor Investitor: Učka konzalting d.o.o. Godina: 2010.