best https://www.boatwatches.to is always headed by quality.kinds of 1:1 swiss luxury https://www.chia-anime.to with the wholesale prices online.www.glsglasses.com! all watches are top quality!golden state warriors jerseys usa instructing online watchmaking trained professionals.luxurywatch.to usa instructing online watchmaking trained professionals.rolex swiss https://www.philippplein.to/ contends onto steady advancement.sale for replica watch discounted prices.the best https://www.uncvape.com/ in the world comes with a fashionable and various attitude a single.the market share of a lot of famous brand there are many,who sells the best https://www.vapesshops.co.uk/,is one of them.raw claws to publish will probably be the similarities related with reddit wherewatches.com. Djelatnosti - OpusGEO d.o.o. za projektiranje, građenje i nadzor

Djelatnosti

Geotehnički istražni radovi

  • Izrada programa geotehničkih istražnih radova za sve vrste građevina
  • Organizacija i nadzor nad provođnjem geotehničkih istražnih radova

Geotehnički projekti

  • Izrada geotehničkih studija, mišljenja i elaborata za sve vrste građevina
  • Izrada geotehničkih projekata (Geotehnički projekti prometnih građevina: nasipi, usjeci, galerije, potporni zidovi, mostovi, operativne obale i pristaništa luka, lukobrani; Temeljenje zgrada, industrijskih i javnih građevina; Zaštita građevinskih jama; Brane s akumulacijama ili retencijskim prostorima; Sanacija klizišta; Temeljenja na kesonima, bunarima, pilotima i slično; Poboljšanja temeljnog tla…)
  • Izrada građevinskih projekata geotehničkih konstrukcija

Monitoring geotehničkih građevina

  • Organizacija radova i interpretacija rezultata na tehničkom promatranju geotehničkih građevina

Nadzor nad geotehničkim radovima

  • Provođenje stručnog nadzora nad kompleksnim geotehničkim radovima

Revizije - Geotehničke konstrukcije (GK)

  • Kontrola projekata glede mehaničke otpornosti i stabilnosti temeljnih konstrukcija, konstrukcija zaštite građevnih jama i podzemnih građevina, temeljnog i saniranog tla, te nasutih građevina i odlagališta