Kontakt

OpusGEO d.o.o. za projektiranje, građenje i nadzor
Poljana Zdenka Mikine 4
Zagreb 10000
Hrvatska

 

dr.sc. Bogdan Stanić, dipl.ing.građ.
Direktor, Ovlašteni inženjer građevinarstva; Revident za geotehničke konstrukcije
Tel: +385 1 3370655
Fax: +385 1 2753726
Mob: +385 98 213626
bogdan.stanic@opusgeo.hr

Nikola Popović, dipl.ing.građ.
Projektant, Ovlašteni inženjer građevinarstva
Tel: +385 1 6297606
Fax: +385 1 2753726
Mob: +385 98 9844185
nikola.popovic@opusgeo.hr

Ante Ivanović, dipl.ing.građ.
Projektant, Ovlašteni inženjer građevinarstva
Tel: +385 1 6298897
Fax: +385 1 2753726
Mob: +385 99 2118600
ante.ivanovic@opusgeo.hr

Darko Štefanac, dipl.ing.građ.
Projektant, Ovlašteni inženjer građevinarstva
Tel: +385 1 6609977
Fax: +385 1 2753726
Mob: +385 98 9844060
darko.stefanac@opusgeo.hr

Viktor Šimanović, mag.ing.aedif.
Suradnik
Tel: +385 1 2753726
Fax: +385 1 2753726
Mob: +385 91 5830933
viktor.simanovic@opusgeo.hr

 

Naša lokacija

Kontaktirajte nas

Kontaktni podaci prikupljeni ovim obrascem neće biti javno objavljeni niti će koristiti za bilo što drugo, osim za slanje odgovora na Vaš upit!
Naša pravila privatnosti pregledajte ovdje