Revizije

Brana i retencija Vrbova s pratećim građevinama

REVIZIJA: Nasuta građevina / PROJEKTANT: Vodoprivredni projekti biro d.d. Investitor: Hrvatske vode Godina: 2008

Hala za obradu kamena-Stenjevac

REVIZIJA: Temeljenje i zaštita građevne jame / PROJEKTANT: KM-RI d.o.o. Investitor: Mramor Vrapče d.o.o. Godina: 2008

Državna cesta D8, dionica Sveti Kuzam-Križišće

REVIZIJA: Glavna trasa, vijadukti, tunel / PROJEKTANT: Rijekaprojekt d.o.o., IPZ d.d. Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Godina: 2008

Trajektno pristanište Valbiska

REVIZIJA: Temeljenje obalne konstrukcije / PROJEKTANT: Rijekaprojekt d.o.o. Investitor: Lučka uprava Krk Godina: 2008

Retencija Vir

REVIZIJA: Nasuta građevina / PROJEKTANT: Elektroprojekt d.d. Investitor: Hrvatske vode Godina: 2008

Autocesta A3, dionica Ivanja Reka-Ježevo, Čvor Rugvica

REVIZIJA: Nadvožnjak čvora Rugvica-temeljenje na pilotima (pregled u fazi izvođenja) / PROJEKTANT: IPZ d.d. Investitor: Autocesta Rijeka-Zagreb Godina: 2008

Stambeni objekt K11-Srebrrenjak

REVIZIJA: Zaštita građevinske jame / PROJEKTANT: Geokon-Zagreb d.d. Investitor: Blato nekretnine d.o.o. Godina: 2008

Kupovni centar Sisak III

REVIZIJA: Duboko temeljenje / PROJEKTANT: Geokon-Zagreb d.d. Investitor: AM PS ZETA Nekretnine Godina: 2008

Državna cesta D8, dionica Sveti Kuzam-Križišće (Zaštita od buke)

REVIZIJA: Temeljenje na pilotima / PROJEKTANT: IPZ d.d. Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Godina: 2008

Zaštitini nasipi desnog zaobalja rijeke Save Samoborskog područja-od utoka Gradne do zaštitnog zida u Samoborskom otoku

REVIZIJA: Nasuta građevina / PROJEKTANT: Vodoprivredni projekti biro d.d. Investitor: Hrvatske vode Godina: 2008

Ojačanje lijevoobalnog Savskog nasipa na dionici Gunja-Rajevo Selo od km12+272 do km 24+608

REVIZIJA: Nasuta građevina / PROJEKTANT: Vodoprivredni projekti biro d.d. Investitor: Hrvatske vode Godina: 2008

Nadvožnjak na D206 preko rijeke Krapinice, željezničke pruge i produžene ulice F.Galovića

REVIZIJA: Temeljenje na pilotima PROJEKTANT: Geokon-Zagreb d.d. Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Godina: 2009

Izmještanje trase državne ceste D206 Pregrada-Krapina (D1), dionica državne ceste D1-Tkalci

Investitor: Hrvatske ceste d.o.o. Godina: 2009

Retencija Burnjak – nasuta brana s troškovnikom

Investitor: Hrvatske vode Godina: 2009