OpusGEO

Tvrtka OpusGEO d.o.o. za projektiranje, građenje i nadzor, sa sjedištem u Zagrebu, Poljana Zdenka Mikine 4, osnovana je 15.02.2007. godine upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Osnivač i član uprave društva je dr.sc. Bogdan Stanić, dipl.ing.građ., Zagreb, Hrgovići 101.

Prema Zakonu o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti tvrtka je razvrstana prema NKD-u 2002.
Pravno ustrojbeni oblik tvrtke: d.o.o. prema Zakonu o trgovačkim društvima.
Djelatnost: Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje
Matični broj poslovnog subjekta: 2185105
Osobni identifikacijski broj poslovnog subjekta: 09645373033


Predmet poslovanja - djelatnosti u knjizi sudskog registra:

 • Projektiranje, građenje i nadzor
 • Kupnja i prodaje robe
 • Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
 • Poslovanje nekretninama
 • Geotehnički istražni radovi vezani uz projektiranje građevina
 • Zastupanje stranih tvrtki
 • Promidžba (reklama i propaganda)
 • Iznajmljivanje strojeva i opreme uključujući i računala
 • Računalne i srodne vrijednosti
 • Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
 • Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje istih stranom izvođaču u zemlji