Lučke građevine

Novi obalni zid u sklopu uređenja „Trga palih boraca“ u Selcu

Geotehnički istražni radovi - Geotehnički elaborat za glavni projekt Investitor: Grad Crikvenica Godina: 2015

Ribarska luka - produženje postojećeg lukobrana u luci Krk

Geotehnički  istražni radovi i glavni geotehnički projekt Investitor: Županijska lučka uprava Krk Godina: 2015

Luka Koper - Novi terminal za tekuće terete

Geotehnički idejni projekt Investitor: Luka Koper Godina: 2015

3. Maj brodogradilište, dizalica 160t

Geotehnički elaborat za glavni projekt - geotehničke analize nosivosti temeljenog tla  i povratne analize temeljem provedenih mjerenja za dizalicu nosivosti 160t Investitor: Brodogradilište 3. Maj Godina: 2014

Kontejnerski terminal Zagrebačka obala u Rijeci, Faza 1 i 1+2

Glavni geotehnički projekti Investitor: Lučka uprava Rijeka Godina: 2014

Orlandov gat – istok

Glavni geotehnički projekt rekonstrukcije Orlandovog gata – istok, I faza Investitor: Lučka uprava Rijeka Godina: 2012

Rekonstrukcija obale za drvo u Raši

Geotehnički projekt rekonstrukcije obale za drvo u Raši Investitor: Lučka uprava Rijeka Godina: 2012

Marina Antenal (morski dio marine) – Novigrad

Geotehnički istražni radovi i elaborat za potrebe idejnog rješenja Investitor: Antenal d.o.o. Godina: 2012

Brodogradilište Viktor Lenac - Uređenje radne površine

Glavni geotehnički projekt Investitor: Brodogradilište Viktor Lenac d.d. Godina: 2011

Brodogradilište Viktor Lenac - Rekonstrukcija istočne obale – Vez 3

Glavni geotehnički projekt Investitor: Brodogradilište Viktor Lenac d.d. Godina: 2011

Kontejnerski terminal Zadar

Geotehnički istražni radovi Glavni geotehnički projekt Izvedbeni geotehnički projekt Investitor: Lučka uprava Zadar Godina: 2018

Putnička luka Dubrovnik

Glavni geotehnički projekt  – Obalna konstrukcija veza 16 izmjena projekta Investitor: Lučka uprava Dubrovnik Godina: 2009

Kontejnerski terminal Ploče

Kontejnerski terminal Ploče - obalne konstrukcije i skladišno – manipulativne površine  – „I“ faza, izvedbeni geotehnički projekti Investitor: Lučka uprava Ploče Godina: 2008

Kontejnerski terminal Brajdica - II faza izgradnje

Glavni geotehnički projekt Izvedbeni geotehnički projekt + Projektantski geotehnički nadzor   Investitor: Lučka uprava Rijeka Godina: 2008 Više o projektu

Trajektni terminal Zadar

Idejni geotehnički projekt Glavni geotehnički projekt Izvedbeni geotehnički projekt Investitor: Lučka uprava Zadar Godina: 2012

Trajektno pristanište Stinica

Geotehničke analize-trajektno pristanište Stinica Investitor: Lučka uprava Senj Godina: 2007

Pristanište Martvaška na otoku Lošinju

Geotehničke analize Investitor: Primorsko-goranska županija Godina: 2007