Nikola Popović dipl.ing.građ.

Projektant; Ovlašteni inženjer građevinarstva

Članstvo

Hrvatsko geotehničko društvo (HGD)
Međunarodno društvo za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo (ISSMGE)
Međunarodno društvo za mehaniku stijena (ISRM)
HKIG – Hrvatska komora inženjera građevinarstva
 

Kvalifikacija

2002. Diplomirani inženjer građevinarstva, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2005. Stručni ispit pri Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH
2007. Ovlašteni inženjer građevinarstva RH
 

Stručno iskustvo

2004.-2007.  Suradnik - projektant, projektant - Institut građevinarstva Hrvatske (IGH) Zagreb - Zavod za geotehniku
2007.  Projektant - OpusGEO d.o.o., Zagreb