Darko Štefanac dipl.ing.građ.

Projektant; Ovlašteni inženjer građevinarstva

Članstvo

Hrvatsko geotehničko društvo (HGD)
HKIG – Hrvatska komora inženjera građevinarstva
 

Kvalifikacija

2000. Diplomirani inženjer građevinarstva, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2004. Stručni ispit pri Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH
2005. Ovlašteni inženjer građevinarstva RH
 

Stručno iskustvo

2001.-2002. Suradnik nadzornog inženjera - Investinženjering d.o.o., Zagreb
2002.-2020.  Suradnik - projektant, projektant, projektant ekspert - Institut građevinarstva Hrvatske (IGH) Zagreb, Odjel za geotehniku, Zavod za hidrotehniku, geotehniku i zaštitu okoliša
2020.  Projektant - OpusGEO d.o.o., Zagreb