Ante Ivanović dipl.ing.građ.

Projektant; Ovlašteni inženjer građevinarstva

Članstvo

Hrvatsko geotehničko društvo (HGD)
Međunarodno društvo za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo (ISSMGE)
Međunarodno društvo za mehaniku stijena (ISRM)
HKIG – Hrvatska komora inženjera građevinarstva
 

Kvalifikacija

2002. Diplomirani inženjer građevinarstva, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2007. Stručni ispit pri Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva RH
2007. Ovlašteni inženjer građevinarstva RH
 

Nastavno iskustvo

2004. - 2006. Asistent na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za Geotehniku na predmetima "Mehanika tla'', ''Temeljenje'', ''Primijenjena mehanika tla'', ''Numeričko modeliranje u mehanici tla''
 

Stručno iskustvo

2004. - 2006.  Suradnik - projektant, suradnik u geotehničkom laboratoriju - Građevinski fakultet Zavod za Geotehniku, Sveučilište Zagreb
2006. - 2006.  Suradnik - voditelj gradilišta - Karst d.o.o., Zagreb
2006. - 2012.  Suradnik - projektant, projektant, nadzorni inženjer za geotehniku - Geokon-Zagreb d.d., Zagreb
2012.  Projektant - OpusGEO d.o.o., Zagreb