Brza cesta Šibenik-Drniš-Knin-granica BiH-1.faza, Dionica: Čvor «Šibenik 1» –Tromilja

Geotehnički projekt za južni predusjek tunela Ploča na cesti Šibenik-Tromilja

Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.
Godina: 2007