Državna cesta D8 - pilotska stijena

Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.
Godina: 2015.