Izmještanje DC 517 u Belom Manastiru

Geotehnički projekt trase

Investitor: Hrvatske ceste d.o.o.
Godina: 2017