Kontejnerski terminal Brajdica - II faza izgradnje

Građevinski projekt: Rijekaprojekt d.o.o.

Glavni geotehnički porjekt: OpusGEO d.o.o.

Izvedbeni geotehnički porjekt + Projektantski geotehnički nadzor: OpusGEO d.o.o.

 

 

OPIS KONSTRUKCIJE

Masivna obalna konstrukcija (od sedam redova betonskih blokova pod morem i obalnog serklaža nad morem)

DIMENZIJE

Dužina 328m, obala dubine ispred obalnog zida 14,50 m, a vrh obalnog zida je na koti + 3,00 m n.m.

TEMELJENJE

Plitko temeljenje na općem kamenom nasipu debljine cca 17m, ispod kojeg su fluvijalno kvartarne naslage debljine do 50m, te kredni vapnenci.

GEOLOŠKA GRAĐA

Područje luke je u blizini ušća Rječine, a čine ga fluvijalno kvartarne naslage čija debljina prema istražnim radovima iznosi do 50 m. Naslage karakterizira unakrsna slojevitost tipična za taloge ušća rijeka. Može se rekonstruirati više ciklusa taloženja, a unutar ciklusa postoji prirodna separacija donešenog materijala prema veličini zrna. Pretežno su naslage sastavljene od slabo do srednje zbijenog pijeska, praha i gline. Podloge naslaga su kredni vapnenci sa promjenjljivim padom prema moru.

Investitor: Lučka uprava Rijeka
Godina: 2013.