Kontejnerski terminal Gaženica

Investitor: Lučka uprava Zadar
Godina: 2020.