Kontejnerski terminal Zagrebačka obala u luci Rijeka

Građevinski projekt: Rijekaprojekt d.o.o.

Geotehnički projekt: OpusGEO:

Izvođač: GRANDI LAVORI FINCOSIT S.p.A., NUOVA CO.ED.MAR. S.R.L.OPIS KONSTRUKCIJE

 • Obala dužine 400 m, širine cca 40 m (razmak staza dizalice 35 m), na koti +4,05 m
 • Dubina ispred obale -20,30 m.
 • Obala od armirano betonskih kesona
 • Temeljenje na kamenom nasipu
 • Ojačanje marinske podloga šljunčanim stupovima i mlaznim injektiranjem
 • Rasponska konstrukcija je polumontažni sustav
 • Poprečni ab nosači u montažnoj oplati zatvaraju prostor između tornjeva kesona
 • Prednapeti montažni uzdužni nosači zatvaraju prostor između redova kesona (svijetli razmak 12,30 m)
 • Nosači se monolitiziraju ab pločom
 • Nasipavanjem se u zaobalju formira operativna i skladišna površina terminala, sve do ranžirnih kolosijeka na sjeveru
 • Skladišna površina je dužine 400 m i širine od 170 do 250 m, na prosječnoj koti +3,55 m
 • Završna kolnička konstrukcija od mikroarmiranog betona

GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI – SPECIFIČNOSTI

 • Dubina mora do 50m, debljina marinskih sedimenata do 40m, te velika dubina do nosive podloge do -70 m n.m.
 • Na području konstrukcije, zahtijevaju specifične istražne radove.

ISTRAŽNO BUŠENJE

 • Istražno bušenje provodilo se u 10 faza od 1957. godine do 2009. godine,
 • Zadnja faza bušenja provedena je 2009. godine
 • Primijenjena je metoda istražnog bušenja s kontinuiranim uzorkovanjem u mekim tlima do 19m dužine

GEOTEHNIČKI ZAHVATI I SVRHA

Šljunčani stupovi – izvedba prije temeljnih nasipa

 • svrha: ubraznje i smanjenje veličine slijeganja

Predopterećenje podmorskih nasipa - prije postavljanja kesona

 • svrha: konsolidacija temeljnih nasipa (simulacija opterećenja od kesona i dijela rasponske konstrukcije).

Nadvišenje temeljnih nasipa – prije početka postavljanja kesona

 • svrha: nadvišenje temeljnih nasipa na mjestima kesona, zbog anuliranja utjecaja dodatnih slijeganja (trenutna slijeganja nakon postavljanja kesona, slijeganja radi utjecaja izvođenja jet-groutinga, konsolidacijska slijeganja koja nisu ostvarena za vrijeme predopterećenja, slijeganja od zasipa iza kesona...)

Mlazno injektirani stupnjaci – nakon postavljanja kesona

 • svrha: preuzimanje dijela opterećenja od rasponske konstrukcije i opterećenja u fazi eksploatacije

ŠLJUNČANI STUPOVI

 • Vibrirani šljunčani stupovi - metoda u kojoj vibrator (vibracijska sonda) utiskuje kameni materijal u tlo tvoreći pri tome stup i zbija okolno tlo.
 • Na taj način povećava se nosivost tla, smanjuju se slijeganja i ubrzava konsolidacija tla.
 • Početak izvođenja podmorskih radova na predmetnom objektu započinje izvođenjem šljunčanih stupova.
 • Šljunčani stupovi promjera 600mm ugrađuju se ispod nožice nasipa u pet redova na rasteru 3,2x2,9m i prolaze kroz cijeli sloj N1.
 • Šljunčani stupovi promjera 800mm ugrađuju se ispod tijela nasipa i ispod kesona.
 • Kratki prolaze kroz sloj N1, a dugi kroz slojeve N1, N2 i N3. Dužina im je od 5 do 25 m.
 • Tlocrtno su raspoređeni u trokutastom rasporedu na rasteru 1,6x2,1m.

MLAZNO INJEKTIRANI STUPNJACI (JET GROUTING)

 • Mlazno injektirani stupnjaci izrađuju se nakon postavljanja kesona.
 • Izrađuju se u promjeru 1400 i 1700mm, u zoni tla od vapnenačke stijene do ispod temeljne ploče kesona (koja je na -21,08 m.n.m.).
 • Ispod svakog kesona u osima od 1 do 13 izrađuje se po 9 mlazno injektiranih stupnjaka – 3 komada promjera 1400mm i 6komada promjera 1700mm.
 • Stupnjaci se rade na rasteru 7,2x4,75m.
 • U osima A do E, ispod svakog kesona radi se 6 stupnjaka promjera 1700mm, na rasteru 7,2x9,5m.

MJERENJA I OPAŽANJA

Praćenje deformacija i pomaka za vrijeme izgradnje:

 • podmorskog nasipa za vrijeme trajanja faze predopterećenja;
 • kesona i ploče, od trenutka pozicioniranja kesona;
 • površine na nasipu u zaleđu obalne konstrukcije;

Svrha praćenja i mjerenja za vrijeme izgradnje je kontrola projektnih pretpostavki i njihova interpretacija za vrijeme trajanja izgradnje s ciljem pravovremenog djelovanja i eventualnog prilagođavanja u slučaju odstupanja od projektnih kriterija. Prati se krivulja slijeganja u vremenu kako bi se utvrdilo ''smirivanje'' slijeganja (konvergencija).

Za vršenje mjerenja i opažanja dijelova konstrukcije predviđena je sljedeća oprema:

 • ''Multi-frequency multibeam system'': za kontrolu slijeganja podmorskog nasipa u fazi predopterećenja;
 • Profilni mjerači i ''long base'' ekstenzometri: za kontrolu slijeganja podmorskog nasipa u fazi predopterećenja i za vrijeme izgradnje gornjeg dijela konstrukcije;
 • Geodetsko mjerenje i opažanje repera: za kontrolu slijeganja gornjeg dijela obalne konstrukcije (kesoni i ploča) i zaobalnih nasipa (skladišne površine).

REZULTATI GEOTEHNIČKIH MJERENJA I OPAŽANJA

Tijekom izvođenja temeljnih nasipa i predopterećenja (do faze početka mjerenja slijeganja predopterećenja preko multibeam sistema) kroz profilometre je zabilježeno slijeganje:

 • profilometar 11/12 (točke 5 do 14) – 10 do 95 cm, prosječno 60cm
 • profilometar 7/8 (točke 5 do 10) – 25 do 90cm, prosječno 60cm
 • Tijekom faze predopterećenja zabilježena su slijeganja 20 – 50 cm, prosječno 35cm
 • Nakon toga pristupilo se izradi korektivne mjere izrade nadvišenja nasipa ispod kesona za 10-65cm (konzervativno zbog lakše nadogradnje zidova kesona, nego rezanja istih) – prosječno 30 cm
 • Druga korektivna aktivnost bila je nadogradnja zidova kesona koji su nadograđivani za iznose od 10 do 100 cm – prosječno 40cm
 • Tijekom izgradnje dogodila su se trenutna slijeganja kesona uslijed izvođenja jet groutinga ispod njih – prosječne veličine 10-15cm
 • Ukupno prosječno slijeganje temeljnih nasipa iznosi 160 - 180cm.