Most Rječina, zaobilaznica Rijeke - južni kolnik

Glavni projektant: Rijekaprojekt d.o.o.

Građevinski projekt: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Geotehnički projekt za most „Rječina“ - južni kolnik - sidrenje privremenih zatega: OpusGEO d.o.o.

 

PROJEKTNI ZADATAK

Izvedbeni projekt temeljenja čeličnih rešetkastih nosača oplate.
 

KONSTRUKCIJA

Sidrenje privremenih zatega za izvedbu mosta.
 

GEOTEHNIČKE KARAKTERISTIKE

     Zagrebačka strana
«Temelj kosnika nalazi se u geološkom smislu u užem području kontakta između krupnoklastičnih naslaga E3Ol1 i izmjene dolomita i vapnenaca 2K21,2. Kontakt između navedenih naslaga je obilježen širokom razlomljenom zonom ispunjenom glinom s odlomcima i glinom. Stijena u podlozi kosnika je jako do vrlo jako raspucana DV2K21,2 i djelomično BvE3Ol1 odnosno «slaba i vrlo slaba» po Deeru i Milleru. Jednoosne čvrstoće intaktne vapnenačke breče iznose između 20,6 i 79,6 Mpa.»
     Riječka strana
«Temelj kosnika lociran je jugozapadnim dijelom na naslagama «pokrivača» - sipar konsolidirani Cb;C;S2 debljine do 5,5m, a sjeveroistočnim na naslagama «podloge» - krupnoklastične naslage Bv; E3Ol1. Stijena u podlozi je jako do vrlo jako raspucana i prema Deeru i Milleru «slaba». Za dolomit vapnenački i breču vapnenačku jednoosne čvrstoće iznose između 45,6 i 158,20 Mpa.»
 

KONCEPCIJA RJEŠENJA

Zatege mosta preuzimaju se sidrenim blokom. Sidreni blok i sidreni zid sprežu se zasebnim zategama, te nakon toga izvodi most. Izvođenje sidrenog zida u zaleđu koji će aktiviranjem otpora iza sidrenog zida (odnosno između sidrenog zida i sidrenog bloka) prenijeti tražena opterećenja. Sidreni blok dimenzija 4,5 x 10,0 x 8,0 m, izveden je odmah iza upornjaka, dok je sidreni zid dimenzija 2,0 x 10,0 x 11,2 m i izveden je na razmaku od približno 20 m. Položaj sidrenog zida diktirao je ograničeni prostor gradilišta – blizina tunela Trsat na istočnoj te blizina upornjaka poluvijadukta Katarina na zapadnoj obali.