Sanacija pokosa „Vela draga“

Investitor: Bina Istra upravljanje i održavanje d.o.o.
Godina: 2019.